Základem každého zdravého a funkčního klubu je výchova dětí a mládeže a tak si SK Planá v roce 2016 stanovila jasný cíl – obnovit mládežnické kategorie. Starání se o mládež je pro klub jednou z hlavních priorit, cílem je dosažení plynulého přechodu od prvních fotbalových krůčků skrz všechny věkové kategorie třeba až k dospělému fotbalu. Kromě odborného trenérského vedení nabízí klub pro děti i potřebné zázemí, kromě tréninků a zápasů na dvou travnatých hřištích mají týmy k dispozici pro zimní období v Plané i tělocvičnu nebo multifunkční hřiště s umělou trávou. Klub pořádá pravidelná zimní či letní soustředění jednotlivých celků, na kterých se finančně podílí, a v minulosti rovněž několikrát dětem přispěl na fotbalové vybavení.

Vzhledem k prováděné rekonstrukci fotbalového areálu budou mít děti již brzy k dispozici skutečně nadstandardní zázemí v rámci celého Jihočeského kraje. Co se týče dopravy, do Plané se v pozdějším věku mohou děti dopravit samy autobusem č. 19, který zajíždí přímo na náves a děti tak při dopravě na tréninky či zápasy nepřechází žádnou frekventovanou silnici. Rovněž je možné do Plané pohodlně dojet po cyklostezce. Klub je otevřen všem novým zájemcům o fotbal, přičemž v jeho týmech hraje i několik fotbalistek.

Za několik let se klubu povedlo ustálit hned pět týmů v různých mládežnických kategoriích (dorost, starší žáci, starší přípravka, mladší přípravka, předpřípravka), celkem registruje v mládežnických týmech kolem 80-90 členů. Mezi největší dosavadní úspěchy se řadí několik umístění v horních patrech tabulky v rámci soutěží Okresního fotbalového svazu České Budějovice. Posledním cílem našeho klubu je, mít obsazené všechny věkové kategorie ve svých soutěžích, nyní nám chybí družstvo mladších žáků, které věříme hned v dalším roce přihlásíme do soutěží OFS ČB.

Děkujeme všem trenérům a partnerům, kteří s výchovou malých fotbalistů a fotbalistek v Plané pomáhají, ať už po stránce odborné, tak zejména po stránce finanční! Bez těchto dvou základních pilířů by to nešlo!

V neposlední řadě bychom však chtěli zmínit našeho bývalého předsedu pana Maxmiliána Bláhu, který stál za znovuobrozením mládežnického fotbalu v Plané, bohužel pan Bláha nás na začátku roku 2020 navždy opustil. Čest jeho památce!

Tímto bychom chtěli k nám do Plané pozvat další fotbalistky a fotbalisty, kteří to s hraním fotbalu myslí vážně a chtějí zapadnout do úžasného kolektivu!